El patrimoni fotogràfic de Catalunya a la xarxa

Avui, us fem arribar l’article de la Laia Foix, coordinadora de documentació de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, titulat "Patrimonio fotográfico de Catalunya en la red", publicat a El Profesional de la Información, v.20, n.4 (juliol-agost 2011), on analitza la presència a Internet dels arxius fotogràfics de 26 entitats, entre les quals es troba l’Arxiu fotogràfic del Museu Marítim de Barcelona.

Precisament, les dificultats que encara tenen molts arxius fotogràfics -requeriments tècnics, gran volum de material, barreres legislatives- es fan palès en aquest article. També és el tema central de la jornada de treball organitzada per l’Arxiu Fotogràfic del Museu. Aquesta reunió de professionals té la voluntat d’esdevenir una plataforma de debat per resoldre de manera consensuada aquesta realitat.

Destaquem l’esforç que estan fent totes les institucions que gestionen arxius fotogràfics per augmentar de manera molt considerable els fons presents a la web. La Laia Foix afirma que el patrimoni fotogràfic present a la xarxa es duplicarà en pocs mesos. L’Arxiu fotogràfic del Museu està treballant activament en aquesta línia per assolir una gestió acurada i eficaç.