Drassanes Reials multiusos

Quan diem que les Drassanes Reials era un lloc on es construïen i guardaven galeres no estem dient cap mentida però tampoc no estem dient tota la veritat. La història d’aquest conjunt arquitectònic és més complexa i més rica.

En rigor el que ara considerem un edifici, les Drassanes, és un conjunt de construccions fetes en diferents moments i que, totes juntes, donen una sensació d’unitat que no és del tot real. No hem d’oblidar que el que veiem ara és el que queda d’un conjunt més gran. En diferents ocasions s’han anat enderrocant parts importants, com ara la caserna de cavalleria -enderrocada el 1935- o el baluard del Rei, enderrocat cap al 1891. També cal remarcar que per sota d’una aparent homogeneïtat formal hi ha una certa varietat de construccions.

Baluard del Rei
Enderrocament Baluard de rei (Arxiu fotogràfic MMB 371F)

El més correcte fora dir que les Drassanes Reials de Barcelona són i han estat un conjunt arquitectònic que en el passat i en diferents moments ha contingut:

Un arsenal, fortins i baluards, una muralla, casernes, bateries d’artilleria, una fàbrica de canons, un parc i una mestrança d’artilleria -parc vindria a ser un magatzem i mestrança un taller o lloc de fabricació d’elements diversos-, magatzem d’armes curtes, etc. I, finalment, un museu marítim

Tots aquests usos diferents s’han ubicat en algun dels edificis que formaven una veritable ciutadella a ponent de la ciutat, entre les Rambles i les hortes de Sant Bertran, al peu de Montjuïc -seguint un eix llevant – ponent- i entre el mar i el final del raval de Barcelona -més o menys en sentit nord-sud.

Reconstruir aquest inventari d’edificis, el que s’hi feia i la seva història detallada és el que fem al Museu Marítim de Barcelona a través d’un projecte de recerca a llarg termini. Preguntar-se què és o que són les Drassanes Reials passa per esbrinar què s’hi feia a dins, per a què servien, i quin era el seu sentit. Pregunta complexa, perquè al llarg de més de set segles els usos han variat.

Veurem en un altra ocasió més detalls d’aquesta relació entre el continent i el contingut, i tot el que això ens diu del passat de les Drassanes Reials de Barcelona.

Post escrit per Rosa Busquets, bibliotecària
Biblioteca. Museu Marítim de Barcelona