Les revistes de la Biblioteca

Les publicacions periòdiques són una part molt important dins la Biblioteca del Museu. Aquestes revistes especialitzades contenen articles molt interessants, sovint amb informació que no tenim a cap llibre, per això el catàleg de la biblioteca té un munt d'articles de revista catalogats. Cada setmana arriben nous números de revista. Exposem al revister l'últim exemplar i actualitzem les dades al catàleg de la biblioteca on consta quins números hem rebut al llarg del temps de cada títol de revista.
Ara volem treure més suc a aquestes fonts d'informació per això posem al vostre abast els continguts de cada una d'elles. Comencem amb els sumaris-continguts de totes les revistes que han arribat a la biblioteca la primera quinzena de maig. Ens proposem fer un document  de periodicitat quinzenal.
En aquesta ocasió recomanem l'article aparegut a la Chasse-Marée 241 sobre el vapor Cristóbal Colón i l'article de l'International Journal of Maritime History sobre la base de dades Navigocorpus, aquest també es pot llegir en línia.