Premi de recerca Ricart i Giralt, onzena edició

Amb la voluntat de potenciar la recerca el Museu Marítim de Barcelona va posar en marxa l'any 2000 el premi Ricart i Giralt, amb l'objectiu d'estimular les investigacions en el camp de les ciencies socials relacionades amb el patrimoni i la cultura marítima en l'àmbit de la costa catalana.

A partir de la IX edició, el premi rep una nova empenta amb la suma de l'Institut Ramon Muntaner com entitat convocant, el que li ha donat una major difusió i lligam amb la recerca local que es produeix al nostre territori.

Actualment, i fins al 14 de maig, està oberta l'onzena convocatòria, trobareu més informació a la web del Museu

El camí fins aquí ha estat fructífer i ha deixat un estol d’interessants estudis i publicacions. És de justícia doncs fer un recordatori dels treballs premiats en les edicions anteriors, que han estat publicats pel Museu a la Col·lecció Estudis:Actualment està en premsa el treball guanyador del IXè premi, La Pesca a la regió de l'Ebre: el riu, el Delta i el mar d'Emeteri Fabregat. I s’està en curs la recerca premiada en la desena edició, una proposta d'Isabel Graupera i Lluís Borillo: Fonts orals del moviment obrer a les darreres drassanes de Barcelona (1959 – 1986).