Els àrabs del mar

Si us interessa la navegació al Mar Roig o us va enganxar el llibre del viatger i fotògraf català Jordi Esteva Los árabes del mar, potser us interessa aquesta informació.

Entre el 16 i el 19 de setembre l’Institute of Arab and Islamic Studies de la University of Exeter organitza una trobada amb el títol Red Sea V: navigated spaces, connected places: the Fifth International Conference on the peoples of the Red Sea Region. També podeu enviar les vostres propostes a redseav@exeter.ac.uk. El termini de presentació de comunicacions acaba el 15 de maig de 2010

La conferencia es fa a Exeter, sota la direcció d’un comité organitzador format pel Professor Dionisius Agius I per Dr. John Cooper, Dr Chiara Zazzaro, Julian Jansen van Rensburg, Lucy Semaan I Beata Faracik.

Us recomanem veure la pàgina del projecte MARES, que desenvolupa projectes de recerca sobre la relació dels àrabs i la mar des de diferents punts de vista (històric, antropològic, lingüistic, etc.)