Algunes revistes "gratuïtes"

Potser us estranyarà el títol del post, però sota el terme gratuït, podríem agrupar les revistes d'investigació o de divulgació que permeten la seva consulta en línia (els últims números i/o la revista sencera). Normalment són editades per organisme públic o institucions amb vocació de compartir coneixement i cultura amb els ciutadans. Aci a la casa, tenim la revista Drassana que podeu consultar en format paper i electrònic. Tanmateix, editar en línia és una tendència que en els últims anys s'ha anat expandint i que ofereix més possibilitats per accedir i consultar informació.

En relació a l'àmbit marítim, us descriurem quatre revistes en format paper, que també ofereixen els seus continguts en format electrònic:

Revista IEO
Revista IEO
Revista de divulgació i informació especialitzada en l'oceanografia i les ciències del mar. Editada per l'Instituto Español de Oceanografía., començà a publicar-se l'any 2005. Principalment, està adreçada als investigadors i científics relacionats amb l'oceanografia, pesca i ciències marines. Els exemplars de la revista (des del primer volum) els trobareu disponible a la seva plana web en format PDF.
Scientia Marina
Revista científica d'investigació, de gran prestigi internacional, de les ciències marines. Editada per l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, que pertany al CSIC, comença a publicar-se a partir de l'any 1955. Els principals temes que abarca són la biologia marina, ecologia, pesca, oceanografia i geologia marina. Trobareu els articles en format PDF i, també, un cercador que us permetrà recuperar articles històrics. Disponible a la Biblioteca.

Revista Puertos
Puertos
Revista de divulgació i informació especialitzada, editada per Puertos del Estado, organisme públic sobre l'activitat portuària que depèn del Ministerio de Fomento. Els principals temes tractats són les notícies relacionades amb el món portuari i la marina mercant. En el seu web, trobareu disponible els últims exemplars en format PDF i també hi podreu consultar l'arxiu històric de la revista.
Cuadernos Monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval
Volums monogràfics editats per l'Instituto de Historia y Cultura Naval des de l'any 1989. Principalment, recullen les actes de les Jornadas de Historia Marítima, , jornades de gran valor científic i acadèmic, com també, temes monogràfics relacionats amb la història marítima i naval. Digitalitzats recentment, els trobareu en format PDF. Disponibles a la Biblioteca.