L'Ebre i la pesca

La pesca a la regió de l'Ebre
Ja ha sortit publicat el número 16 de la col·lecció Estudis del Museu Marítim de Barcelona, La pesca a la regió de l’Ebre: el riu, el Delta i el mar.
Aquest llibre és fruit del treball guardonat amb el 9è Premi de recerca Josep Ricart i Giralt l’any 2008, que convoquen conjuntament el Museu Marítim de Barcelona i l’Institut Ramon Muntaner.
El seu autor, Emeteri Fabregat Galcerà, ofereix una visió de l’evolució històrica de la pesca a la regió i a la mar de l’Ebre. El llibre tracta en una primera part les zones de pesca, els peixos capturats, els arts de pesca, les conserves i la comercialització, amb una valoració del paper del peix en la dieta a la zona. En una segona part fa una panoràmica des de les primeres referències sobre la pesca en aquest territori del segle XII fins a la desaparició dels sectors tradicionals ja al segle XX.