La gent de mar durant el franquisme

La gent de mar, els treballadors del mar han estat sempre un col·lectiu divers amb unes característiques comunes que els diferencien dels treballadors de terra ferma. Les condicions laborals són dures, les jornades llargues, l’espai delimitat i la defensa dels drets d’aquests treballadors una tasca difícil. Molt difícil en el periode que ens ocupa, en plena repressió franquista, els treballadors civils del mar estaven sotmesos a legislació militar, la “Ley penal y disciplinaria de la Marina Mercant”, la lluita sindical és complicada en un sector militaritzat. Treballar embarcat suposava aïllament i no poder gaudir fàcilment de l’associacionisme que els treballadors a terra anaven teixint.
Marina mercant sota el franquisme
Marina mercant sota el franquisme
Els dies 2 i 3 de juliol el Museu Marítim us convida a reflexionar sobre com ha estat la marina mercant de la segona meitat del s. XX. Amb aquesta trobada el Museu – interessat en la preservació de la memòria històrica- busca també recollir les veus i les experiències dels protagonistes de la història marítima d’un sector professional canviant i a hores d’ara globalitzat, que en la seva ràpida evolució fa imprescindible accions urgents de preservació de la memòria col·lectiva d’uns oficis i unes maneres de treballar que ja s’han perdut i que cada cop serà més difícil reconstruir si no s’hi posa remei amb la recerca i la investigació.

Aquestes jornades a més d’un punt de trobada i intercanvi permetran obrir noves vies d’estudi que esperem enriqueixin la història marítima del segle XX.

Hi intervenen com a ponents autoritats destacades en cadacun dels temes que es tracten (la repressió franquista, el moviment sindical i la lluita pels drets laborals dels treballadors civils del mar) Josep M. Solé i Sabaté, Javier Moreno, Xosé Manuel Suárez, Dionisio Pereira González, José Manuel Rua Fernández, Javier Sánchez Erauskin, Alfonso Alonso Barcón, Joan Zamora, José María Ruiz Soroa i Ricard Rodríguez Martos Dauer.

A la Biblioteca del MMB, tenim un recull de la bibliografia present en el nostre fons sobre les condicions laborals, a bord dels vaixells de tots els temps.

Els dies 2 i 3 de juliol, Jornades La marina mercant sota el franquisme, Sala d’actes del Museu Marítim de Barcelona. Una ocasió ideal per refrescar la memòria històrica.