La Recerca al Museu Marítim de Barcelona : RecercaMMB, nou blog

Recercammb és el nou blog creat des de l'Area de Gestió de les Col·leccions i el Coneixement del Museu Marítim.
recercammb

La recerca és una part primordial en un museu. I, en el cas del Museu Marítim de Barcelona es té un clar interès en impulsar l'estudi de la cultura i la història marítima. Per això es va crear l'Observatori Permanent d'Història y Cultura Marítima de la Mediterrània. Amb aquest instrument, en col·laboració de la Universitat de Barcelona, el Museu treballa en la promoció i difusió de la recerca.

Com a fruits materials que ha generat aquesta plataforma podem citar entre d'altres:
- El Premi de recerca Ricart i Giralt que enguany ha arribat a la quinzena edició.
- La Col·lecció Estudis que publica, entre altres títols, els treballs guanyadors del Premi de recerca Ricart i Giralt.
- El congrés internacional d'història marítima celebrat aquesta primavera IV Congrés de la Mediterranean Maritime History.
- Els tallers de memòria oral.
- El projecte Drassanes Reials.

El blog RecercaMMB té com a objectiu donar visibilitat i difusió de tots els projectes, tasques i estudis de recerca que gestiona el Museu. Els passats, els presents i el projectes a desenvolupar en un futur. Com a eina social us permetrà efectuar comentaris, suggeriments, idees, dades, etc. "Es tracta de compartir el que feu i el que sabeu de forma que pugui ser útil a altres investigadors" -afirma Enric Garcia, el Cap de l'Area de Col·leccions i Coneixement de l'MMB.

Donem la benvinguda al nou blog, des de BitacolaMMB els hi continuarem oferint els nostres serveis per ajudar, amb els nostres recursos informatius, a l'estudi i a les recerques que es duen a terme des del Museu Marítim.

Post escrit per Rosa Busquets, bibliotecària
Biblioteca. Museu Marítim de Barcelona