Col·leccions fotogràfiques del MMB. Compañía Trasatlántica

A través del blog us proposem un tast de les nostres col·leccions fotogràfiques. Com a primera aproximació, aquí teniu una petita selecció d'imatges de la Compañía Trasatlàntica Española(CTE).


Considerada una de les navilieres espanyoles més importants, els seus anys més gloriosos els situem en el període de finals del segle XIX fins als últims anys de la segona dècada del s.XX, aproximadament.

Creada l’any 1881, els seus antecedents es troben l'any 1857 quan es funda la societat Antonio López y Compañía, amb línia regular entre Marsella i Cadis. El 1861 rep la concessió del govern pel transport del correu i l’exèrcit a les colònies espanyoles de les Antilles, cosa que va propiciar l’increment de la seva flota. Anys després amplia les seves línies regulars a destinacions com Filipines, Mèxic i Argentina. Foren uns anys de gran moviment, beneficis i de renovació constant dels vapors de la naviliera.

La seva decadència comença a dibuixar-se a finals dels anys 20, però el que fou realment decisiu va ser la pèrdua de la concessió per part del govern republicà, l’any 1932. En aquest camí sense retorn, paulatinament, va anar perdent línies regulars que altres companyies van suplantar. Els anys de prosperitat queden postergats al passat i, amb els anys, tot i mantenir-se viu el nom de la CTE, fets com la privatització, l'especialització en el transport de contenidors i la seva fi amb els vaixells de passatge fan que la naviliera perdi la seva identitat com a tal. Malgrat tot, ha sobreviscut dècades posteriors als seus temps de glòria, en clau de marca.

Des de l'any 1987, una part del fons de la que fou la principal naviliera espanyola està custodiada en el Museu Marítim de Barcelona. Tenim fotografies i documentació (la pròpiament administrativa i també la generada a bord dels vaixells). Malauradament, no conservem la totalitat de la documentació generada per aquesta empresa, que ha desaparegut. El Museo del Dique (Cadis) conserva una important col·lecció de fotografies i altres documents dels anys de funcionament del dic de Matagorda, inaugurat el 1878. La construcció d'aquest dic fou impulsat per Antonio López el qual, amb el seu bon olfacte d'empresari, va veure molt rendible disposar d'un dic sec on reparar i construir la seva flota que estava vivint un imminent procés de creixement. És molt recomanable fer una visita a aquest museu que encara conserva el dic sec i els edificis de la factoria, així com la maquinària i eines.

A més del fons generat per l'empresa, el MMB conserva col·leccions d'objectes, models, pintures, bibliografia i plànols dels vaixells que estan a disposició dels usuaris per a la seva consulta. Tanmateix, anem incrementant aquest patrimoni gràcies a les aportacions de persones i entitats que s'adrecen al nostre museu. Per això, estem molt interessats en enriquir les nostres col·leccions doncs, un cop dipositada aquí és garantia que sigui accessible a la societat en general.

Tens fotografies o material sobre aquesta naviliera? Vols ajudar-nos a ampliar les nostres col·leccions? Contacta amb nosaltres a través del nostre telèfon (93.342.99.20) o a l’adreça següent: dahlts@diba.cat (Silvia Dahl).